Thursday, April 28, 2016

ကရင္လူမ်ိဳးရွင္ဘုရင္ရွိခ့ဲဘူးသလားကရင္လူမ်ိဳးဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္မိသားစုပုံစံ ညီကိုုေမာင္နွမပုံစံ ဆင္းရဲလည္းအတူတူ ခ်မ္းသာလည္းအတူတူအဆင့္အတန္းမခြဲျခားပဲ ၾကီးသူစကားကိုနာခံတတ္ျပီညီညီညြတ္ညြတ္ေနထိုင္ တတ္တ့ဲလူမ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ ရွင္ဘုရင္ အာဏာရွင္စနစ္အေတာ္ကိုရွားပါးခ့ဲပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္လည္းဘုရင္အေတာ္ရွားခ့ဲကိုေတြ႕ရမွာပါ။ဒါေပမ့ဲကရင္လူမ်ိဳးမွာဘုရင္ေတြမရွိခ့ဲဘူးလားေတာ့
မဟုတ္ပါဘူးရွိခ့ဲဘူးပါတယ္။ရွိခ့ဲတ့ဲကရင္ရွင္ဘုရင္
ေတြအေၾကာင္းကို အမ်ိဳးမ်ားေလ့လာမွတ္သားနိုင္ဖို႔ အရွင္ကုမာရ ပန္းတေနာ္ ေရးသားတ့ဲ
ကရင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပေဒသာနွင့္အရိုးေကာက္
တရားေတာ္စာအုပ္ကေနျပီထုပ္နႈတ္တင္ျပေပးလိုက္ ရပါတယ္။
ကရင္ရွင္ဘုရင္မ်ား
*****************
ဇယ်ျမိဳ႕
*******
သုဝဏၰဘုမၼိလို႔ေခၚတ့ဲသထုံျမိဳ႕ဟာလြန္ခဲတဲ႔နွစ္ေပါင္း၂၆၀၀ေက်ာ္ကတိႆသကၠရာဇာဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲဘူးပါတယ္။တိႆသကၠရာဇာဘုရင္ဟာဇယ်ာျမိဳ႕သစ္မွာ ၇လတိတိေအာင္ပြဲခံစံေတာ္မူျပီသူ႔ရဲ႕သူရဲေကာင္းၾကီးဗ်ညားဣႏၵကိုေစာဗ်သားဣႏၵေသနရာဇာလို႔ဘြဲ႕ေပးျပီ မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးနဲ႔မင္းေျမာက္ကာဇယ်ျမိဳ႕ကိုအုပ္စိုးေစခ့ဲပါတယ္။

အဲဒီဗ်ညားဣႏၵဟာ ကရင္လူမ်္ိဳးကရင္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ဇယ်ျမိဳ႕ဟာခုခါမွာမရွိေတာ့ေပမ့ဲေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕ရဲ႕အေရွ႕ေတာင္ ္ဘက္သုံးမိုင္ခန္႔ေဝးတ့ဲျမိဳ႕ေဟာင္းလို႔ေခၚတ့ဲရြာအနီးမွာ ျမိဳ႕ပ်က္အျဖစ္ရွိေနေသးျပီ ဇယ်ျမိဳ႕ကို
ပိုင္တေရာင္ဍိဳင္၊ပံတေရာင္ဒုံ၊ဗံဒေရာဒုံဆိုျပီကရင္ေတြကအမ်္ိဳးမ်္ိဳးေခၚေဝါခ့ဲၾကတယ္လို႔ သမိုင္းသုေတသီမ်ားကမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ႔ပါတယ္။
က်ိဳက္ျမိဳ႕ေခၚ ကလိုက္ျမိဳ႕
************************
က်ိဳက္ျမိဳ႕ေခၚကလိုက္ျမိဳ႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတ့ဲ ကလာပုမင္း ဝေဘာမင္း ေလာပိန္မင္း နဲေထာ္မင္း ေသာဓနမင္း ဝလုနာမင္း ဝေလာပိန္မင္း သီဝလာမင္း သြီနွင္မင္း ဝဗလဲေတာ္မင္း စတ့ဲမင္းမ်ားဟာလည္း ကရင္လူမ်ိဳး ကရင္ဘုရင္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။
က်ိဳက္ျမိဳ႕ေခၚကလိုက္ျမိဳ႕ဟာယခုအခါေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕ ေဟာင္သေရာျမစ္နွင့္ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕ က်ိတ္ေခ်ာင္းဝမွာတည္ရွိျပီးျမိဳေဟာင္းေနရာမ်သာ
က်န္ေတာ့ေၾကာင္းသမို္င္းသုေတသီမ်ားကဆိုပါတယ္
ကရင္ဘုရင္လစြဲ(ေခၚ)လုဒၶေယာဓရာဇာ
**********************************
ယခုအခါဇြဲကပင္လို႔ေခၚတ့ဲဗႏၶဂီရိေတာင္ေျခမွာရွိတ့ဲ ပအာဝနေတာၾကီးအတြင္းလိႈင္ဂူတစ္ခုမွာေနတဲ႔ ့ဲကရင္မုဆိုးလစြဲဟာတိႆသကၠရာဇာဘုရင္ကိုအမဲသားကင္က်ပ္တင္ေခ်ာက္မ်ားကိုဆက္သခ့ဲတာ ေၾကာင့္မင္းၾကီးကမုဆိုးလဆြဲကိုလုဒၶေယာဓရာဇာဘြဲ႕ေပးျပီမင္းေျမာက္ခ့ဲပါတယ္။
ဘုရင္လစြဲမုဆိုးဘဝကေနခ့ဲတ့ဲလိႈင္ဂူဟာခုဆဒၵန္လိႈင္ ဂူလို႔လည္းဆိုပါတယ္။
ခုတင္ျပသြားတာကကရင္လူမ်ိဳးမွာဘုရင္ရွိတယ္ဆိုတာကိုပါပဲ ဒီဘုရင္ေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်နန္းစိုက္ျပီဘုရင္လုပ္ခ့ဲတာမဟုတ္ ္ပဲ သူတစ္ပါးကလာစိုးစံျပီေပးလို႔သာမလြဲသာပဲ ဘုရင္ျဖစ္ခ့ဲရတာကိုျမင္ေတြ႕ရမွာပါ
က်ေတာ္အျမင္သုံးသပ္ခ်က္
************************ တကယ္ေတာ့ရွင္ဘုရင္နဲ႔ကရင္ဟာသိပ္မအပ္စပ္ဘူးလို႔က်ေတာ္အျမင္ရထင္ျမင္မိပါတယ္။ ၾကီးသူစကားကိုနားေထာင္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမခြဲျခား အားလုံးကိုတန္းတူဆက္ဆံတတ္တ့ဲကရင္ေတြရဲ႕ေမြးရာပါအေမြအနွစ္ အိမ္ေထာင္ျပိဳင္မထားပဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသာရိုးေျမက်ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံတတ္တ့ဲဓေလ့သဘာဝသူမ်ားေတြနဲ႔လည္းမေရာယွက္ ကိုုယ့္ဘာကိုယ္ေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္တ့ဲ
အေလ့အက်င့္ေတြေၾကာင့္တစ္မိန္႔တစ္အာဏာ စနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲဘုရင္စနစ္ဟာလုံးဝမလိုက္ဖက္တ့ဲအတြက္ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာရွင္ဘုရင္နည္းပါးရပါ
ေၾကာင္းသုံးသပ္လိုက္ရပါတယ္။
အမိ်ဳးမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments: